Monitoring suchej masy kukurydzy kiszonkowej

Zaczynamy monitorować suchą masę kukurydzy na kiszonkę w całym kraju. Co tydzień aktualizujemy wyniki we wszystkich lokalizacjach.

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 1

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 2

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 3

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 4

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 5

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 6

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 7

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 8

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 9

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 10

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 11

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 12

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 13

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 14

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 15

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 16

 

monitoring suchej masy kiszonkowej 17