O projekcie

Projekt EKSPERT KISZONKOWY powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące poprawy jakości kiszonek z kukurydzy produkowanych w Polsce.

Wstępne analizy jakości kiszonek wykonane przez nas w kilkudziesięciu gospodarstwach mlecznych i biogazowych dały nam jasny sygnał: jakość pasz objętościowych w wielu gospodarstwach nie jest wzorowa. Ale należy na tę sytuację patrzeć pozytywnie: nie jest najlepiej, ale wiemy, że można tę jakość poprawić, a do tego bardzo często nie są potrzebne inwestycje, tylko poprawienie praktyk stosowanych podczas zakładania silosu. Dlatego zachęcamy Państwa do zastanowienia się i oceny, czy istnieje możliwość poprawy jakości kiszonek w Waszych gospodarstwach, bo być może tkwią tutaj rezerwy, których wykorzystanie poprawi opłacalności produkcji mleka w Państwa gospodarstwach. Zapraszamy do kontaktu z nami, pomożemy sprawdzić jakość Państwa silosów i pomożemy w poprawie tej jakości. Taki jest cel naszego projektu eksperckiego, w którym siły połączyły firmy profesjonalnie zajmujące się kukurydzą kiszonkową i kiszonką na różnych etapach jej produkcji.