(LG 32.257) LZM270/58

AGROPROFIL NA PIĄTKĘ

Podstawowe informacje

Profil

 • Typ – mieszaniec pojedynczy
 • Ziarno typu flint/dent
 • Rejestracja – UE spodziewana na 2022 r.
 • Użytkowanie – ziarno i kiszonka

Ocena   

 • Bardzo wysokie plonowanie na ziarno   
 • Bardzo wysoki plon energii z hektara 
 • Bardzo wysoka zawartość skrobi 
 • Odmiana dobrze oddająca wodę
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!
 • Wysoki plon ziarna   
 • Wybitna zdrowotność roślin  
 • Wczesny wigor na bardzo dobrym poziomie

 

Dystrybutorzy tej odmiany: