Kukurydza LG 31.255

FAO 240Kiszonkaziarno

ZDROWE ROŚLINY, PEWNY PLON

Podstawowe informacje

Profil

 • Typ – mieszaniec trójliniowy
 • Ziarno typu – flint/dent
 • Rejestracja – Polska 2017 r.   
 • Przeznaczenie – ziarno i kiszonka

Ocena   

 • Wysokie i stabilne plonowanie   
 • Wigor początkowy roślin – bardzo dobry   
 • Wybitna zdrowotność roślin   
 • Odporność na wyleganie – dobra    
 • Wymłacalność ziarna – dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!
 • Bardzo dobry plon kiszonki   
 • Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju 
 • Dobry efekt stay greeN


Rekomendacja regionów uprawy

rekomendacja regionów uprawy

Wyniki

wyniki - potencjał plonu


 


 

Profil agronomiczny

<

Dystrybutorzy tej odmiany: