Kukurydza LG 31.238

  

ZDROWOTNOŚĆ I PLONOWANIE

Podstawowe informacje

Profil

 • Typ – mieszaniec pojedynczy
 • Ziarno typu – flint/dent
 • Kolba typu – flex
 • Rejestracja – UE 2019
 • Przeznaczenie – na ziarno i kiszonkę

Ocena   

 • Potencjał plonowania w grupie odmian wczesnych i średnio wczesnych – bardzo wysoki   
 • Zdrowotność roślin – wyjątkowa   
 • Wigor początkowy – bardzo dobry 

Wyróżnione przez hodowcę   

 • Wysoki plon ziarna   
 • Odmiana o wysokiej odporność na wyleganie   
 • Odmiana tolerancyjna na suszę

Dystrybutorzy tej odmiany: