Kukurydza LG 31.234

FAO 230kiszonkaziarnoLG Animal Nutrition 

Podstawowe informacje

ZNAKOMITA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA

Cechy odmiany:

 • typ – mieszaniec pojedynczy
 • typ ziarna – flint/dent
 • rejestracja UE 2018
 • wysoki potencjał plonu suchej masy w grupie wczesnej
 • bardzo wysoka strawność włókna: DINAG 53,6
 • bardzo dobry wczesny wigor
 • dobrze sprawdza się w warunkach wczesnego i opóźnionego siewu
 • rekomendowana dla wysokowydajnych krów
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!
 • bardzo wysoki potencjał plonowania wysoko jakościowej kiszonki
 • bardzo dobry wczesny wigor
 • bardzo wysoka strawność włókna – DINAG 53,6
 • doskonała zdrowotność od siewu do zbioru
 • możliwość zbioru na kiszonkę już pod koniec sierpnia


Rekomendacja regionów uprawy

rekomendacja regionów uprawy

Wyniki

plon ogólny suchej masy


 


 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

limagrain pakiety wyzszych plonów 2022

Opinie fachowców

Marek Skwira
Marek Skwira
- Corn Project Leader

Najnowsza odmiana przeznaczona na kiszonkę z programu LG Animal Nutrition. LG 31.234 to mieszaniec z grupy wczesnej, charakteryzuje się wysokim potencjałem plonu suchej masy. Duża wysokość rośliny jak i zdolność do zachowania zieloności łodygi i liści (stay - green) to cechy dobrej odmiany kiszonkowej, poza tym lg 31.234 wyróżnia się bardzo dużym udziałem strawnego włókna DINAG – 53,6. To innowacyjne połączenie wydajności i jakości. Szczególnie polecam ją dla wysokowydajnych gospodarstw mlecznych, dla których jakość kiszonki z kukurydzy ma kluczowe znaczenie. Odmianę polecam do uprawy na terenie całego kraju.

Dystrybutorzy tej odmiany: