LG 30.260

FAO 230kiszonkaziarnoLG Animal Nutrition

Podstawowe informacje

MOC STRAWNEJ KISZONKI I ZIARNA

Cechy odmiany:

 • typ – mieszaniec trójliniowy
 • typ ziarna – flint/dent
 • rejestracja UE 2013
 • wysoki potencjał plonowania na kiszonkę w każdych warunkach glebowych
 • bardzo wysoka strawność włókna: DINAG 53,8
 • dobry wczesny wigor
 • rekomendowana dla wysokowydajnych krów
 • zalecana również do uprawy na ziarno
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!
 • bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę w różnych warunkach glebowych
 • wysoka strawność włókna: DINAG 53,8
 • typowy pokrój kiszonkowy
 • odmiana rekomendowana również do uprawy na ziarno


Rekomendacja regionów uprawy

rekomendacja regionów uprawy

Wyniki

plon ogólny suchej masy


 


 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

Wróć

Opinie fachowców

Pan Błażej Loch
Pan Błażej Loch
- Gospodarstwo Rolne Gorzykowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie

Gospodaruję na 34 ha, areał kukurydzy 15 ha, lucerna 7 ha, pozostałe rośliny towarowe. Specjalizuję się w hodowli bydła mlecznego, posiadam 100 sztuk bydła, z czego 60 to krowy mleczne, o wydajności 8,5 tys. litrów mleka rocznie. Produkcja polowa podporządkowana jest hodowli bydła mlecznego. Odmiany Limagrain uprawiam od kilku lat, co roku testuję nowości. Obecnie sprawdzałem odmianę LG 30.260. Jest to odmiana dająca dużą masę, również cenną rzeczą jest energia pozyskiwana z włókna (LGNA). Ten rok był dobry dla uprawy kukurydzy na kiszonkę jak i na ziarno. W ubiegłym roku w trudnych warunkach równie dobrze się spisała.

Dystrybutorzy tej odmiany: