LG 30.220

FAO 230Kiszonka LG ANZiarno

Podstawowe informacje

  • mieszaniec trójliniowy
  • ziarno flint/dent
  • dobre stanowisko - 90 000 do 95 000
  • słabsze stanowisko - 80 000 do 85 000

 

suma temperatur efektywnych

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!
  • możliwość wczesnego zbioru na kiszonkę już pod koniec sierpnia
  • najwyższa strawność włókna w grupie wczesnej: DINAG 53,3
  • wysokie plony ziarna
  • bardzo dobry wigor wiosenny


Rekomendacja regionów uprawy

rekomendacja regionów uprawy

Wyniki

wyniki - potencjał plonu

Wróć

Opinie fachowców

Pan Rafał Kudelka
Pan Rafał Kudelka
- OHZ Lubiana, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie

Uprawiamy kukurydzę na areale ponad 300 ha z przeznaczeniem na kiszonkę dla wysokowydajnych krów mlecznych oraz na ziarno. W tym sezonie na naszych polach z firmy Limagrain uprawialiśmy odmianę LG 30.220 oraz LG 30.215. Odmiana LG 30.220 oprócz znakomitej strawności (program LGAN) uzyskała również bardzo dobry plon ziarna. Obie odmiany w sezonie 2016 uzyskały plon ziarna przekraczający 15 ton/ha. Polecamy odmiany Limagrain zarówno z przeznaczeniem na wysokostrawne kiszonki jak i na ziarno.

Dystrybutorzy tej odmiany: