JOFFREY

FAO 240ziarnogrys

Podstawowe informacje

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ ZIARNA

Cechy odmiany:

 • typ – mieszaniec pojedynczy
 • typ ziarna – flint/dent
 • rejestracja COBORU 2018
 • wysoki plon suchego ziarna
 • bardzo wysoka grysowość ziarna
 • idealna na cele młynarskie
 • bardzo dobra wymłacalność ziarna
 • niskie koszty suszenia
 • regularność i stabilność plonowania

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!
 • bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian średniowczesnych
 • wysoka jakość ziarna – przydatna na cele młynarskie
 • bardzo dobre oddawanie wody
 • niskie koszty suszenia


Rekomendacja regionów uprawy

rekomendacja regionów uprawy

Wyniki

badania rejestrowe COBORU 2017


 


 

Morfologia kukurydzy Joffrey

 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

Opinie fachowców

Leszek Chwalisz
Leszek Chwalisz
- Marketing i Produkt Manager

REKOMENDACJA

JOFFREY to najnowsza propozycja odmiany ziarnowej z portfolio LG. Odmiana jest obecnie po II roku badań rejestrowych na ziarno w oficjalnych doświadczeniach Coboru w grupie odmian średnio-wczesnych. W badaniach Coboru 2016 osiągnęła wynik 13,35 t/ha przy wilgotności 14% wilgotności, a w 2017 uzyskała plon 12,33 dt/ha
przy 14% wilgotności.

Odmiana wyróżnia się cienką osadką i bardzo dobrym oddawaniem wody w doświadczeniach oficjalnych Coboru 2016 średnia wilgotność zbioru to 24,2% wilgotności, a w 2017 wilgotność zbioru 26,5% gdzie średnia grupy średnio-wczesnej wynosiła ponad 27% wilgotności.

Odmiana o wysokim potencjale plonowania i dużej jakości ziarna z przeznaczeniem na cele młynarskie (grys). Odmiana sprawdzona i rekomendowana jest do uprawy we wszystkich rejonach uprawy na ziarno. Kolba długa i cienka, typ kolby: flex, typ ziarna: flint/dent.

Odmiana na liście rekomendowanej odmian na cele młynarskie – Kalizea Polska.

Łukasz Ługowski
Łukasz Ługowski
- Kierownik Skupu Kalizea Polska

OPINIA

Odmiana Joffrey w naszych testach polowych zarówno dla kryteriów agronomicznych jak i młynarskich znajduję się w TOP 3 odmian grysowych.

Odmianę charakteryzuje idealny kompromis pomiędzy jakością młynarską a wysokim potencjałem plonowania, przez co jest polecana przez Kalizea Polska jako najlepszy surowiec na cele młynarskie.

logo Kalizea

Dystrybutorzy tej odmiany:

Materiały do pobrania