ASHLEY

Nowość FAO 220 ziarno 

Podstawowe informacje

Profil:

 • FAO 220
 • Typ – Mieszaniec pojedynczy
 • Typ ziarna – flint/dent
 • Użytkowanie – na ziarno
 • Rejestracja – OT1 PL

Ocena:

 • Potencjał plonu LG 31.238, Henley
 • Wczesny wigor – bardzo dobry
 • Pokrój ziarnowy
 • Znakomity profil zdrowotnościowy odporność na:
  •      Fuzarioza kolb - dobra
  •      Głownia pyląca - bardzo dobra
  •      Wyleganie korzeniowe - dobra

Atuty:

 • Przydatna do wczesnego zbioru
 • Toleruje okresowe niedobory wody
 • Hydraneo kandydat

Dystrybutorzy tej odmiany: