(ROSALEEN) LZM370/45

Podstawowe informacje

REKORDOWY PLON ZIELONEJ MASY

 

  • Typ – mieszaniec trójliniowy
  • Ziarno typu flint/dent
  • Rejestracja – UE spodziewana na 2022 r.
  • Przeznaczenie – na kiszonkę i na biogaz
  • Osiąga wysokie plonowanie na kiszonkę
  • Dobra odporność na wyleganie
  • Odmiana o dobrym wczesnym wigorze
  • Dobra stabilność plonowania
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!
  • Kukurydza wyróżniająca się wysoką zdrowotnością
  • Odmiana o wysokim potencjale plonowania

 

 

 

 

limagrain pakiety wyzszych plonów 2022

Dystrybutorzy tej odmiany: