Kukurydza LG 31.234

FAO 230kiszonkaziarnoLG Animal Nutrition 

Podstawowe informacje

ZNAKOMITA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA

Cechy odmiany:

 • typ – mieszaniec pojedynczy
 • typ ziarna – flint/dent
 • rejestracja UE 2018
 • wysoki potencjał plonu suchej masy w grupie wczesnej
 • bardzo wysoka strawność włókna: DINAG 53,6
 • bardzo dobry wczesny wigor
 • dobrze sprawdza się w warunkach wczesnego i opóźnionego siewu
 • rekomendowana dla wysokowydajnych krów
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!
 • bardzo wysoki potencjał plonowania wysoko jakościowej kiszonki
 • bardzo dobry wczesny wigor
 • bardzo wysoka strawność włókna – DINAG 53,6
 • doskonała zdrowotność od siewu do zbioru
 • możliwość zbioru na kiszonkę już pod koniec sierpnia


Rekomendacja regionów uprawy

rekomendacja regionów uprawy

Wyniki

plon ogólny suchej masy


 


 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

Opinie fachowców

Marek Skwira
Marek Skwira
- Corn Project Leader

Najnowsza odmiana kukurydzy przeznaczona na kiszonkę z programu LG Animal Nutrition. LG 31.234 to mieszaniec z grupy wczesnej, charakteryzuje się wysokim potencjałem plonu suchej masy. Duża wysokość rośliny kukurydzy jak i zdolność do zachowania zieloności łodygi i liści (stay - green) to cechy dobrej odmiany kiszonkowej, poza tym LG 31.234 wyróżnia się bardzo dużym udziałem strawnego włókna DINAG – 53,6. To innowacyjne połączenie wydajności i jakości. Szczególnie polecam ją dla wysokowydajnych gospodarstw mlecznych, dla których jakość kiszonki z kukurydzy ma kluczowe znaczenie. Odmianę polecam do uprawy na terenie całego kraju.

Dystrybutorzy tej odmiany: