LG 30.254

FAO 250Kiszonkaziarno

Podstawowe informacje

Cechy odmiany:

 • typ – mieszaniec pojedynczy
 • typ ziarna – flint/dent
 • typ kolby flex
 • średnia liczba rzędów w kolbie - 15/16
 • rejestracja EU 2016
 • doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2017
 • rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!
 • stabilność i regularność plonowania
 • bardzo dobry efekt STAY GREEN
 • odmiana kukurydzy na ziarno i na kiszonkę
 • dobra odporność na wyleganie


Rekomendacja regionów uprawy

mapa rekomendacja uprawy odmiany kukurydzy LG 30.254

 

 


 


 

 

 

Dystrybutorzy tej odmiany: