ASHLEY

Nowość FAO 220 ziarno 

Podstawowe informacje

Profil:

 • FAO 220
 • Typ – Mieszaniec pojedynczy
 • Typ ziarna – flint/dent
 • Użytkowanie – na ziarno
 • Rejestracja – OT1 PL

Ocena:

 • Potencjał plonu LG 31.238, Helney
 • Wczesny wigor – bardzo dobry
 • Znakomity profil zdrowotnościowy:
  • Głownia pyląca
  • Fuzarioza kolb
  • Wyleganie korzeniowe
 • Pokrój ziarnowy

Atuty:

 • Przydatna do wczesnego zbioru
 • Toleruje okresowe niedobory wody
 • Hydraneo kandydat

Wróć

Dystrybutorzy tej odmiany: