Ocena plantacji rzepaku przed zbiorem

03.06.2024

Zbliżający się termin zbioru rzepaku to kluczowy moment dla każdego rolnika. Odpowiednia ocena plantacji rzepaku przed zbiorem może znacząco wpłynąć na jakość i ilość plonów, a tym samym na ostateczny wynik finansowy gospodarstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas oceny stanu plantacji.

Zbiór rzepaku a stan plantacji

Stan plantacji rzepaku jest jednym z najważniejszych czynników determinujących sukces zbiorów. Należy szczególnie zwrócić uwagę na pochylenie łanu, czyli wyleganie rzepaku, oraz dojrzałość nasion. 

Wyleganie rzepaku może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak silne wiatry, intensywne opady deszczu czy nieodpowiednie nawożenie. Wyległy rzepak jest trudniejszy do zbioru, co może prowadzić do większych strat.

Dojrzałość nasion to kolejny kluczowy aspekt. Zbyt wcześnie zebrany rzepak może zawierać dużo wilgoci, co negatywnie wpłynie na jakość plonów i może prowadzić do problemów z przechowywaniem. Z kolei zbyt późny zbiór może skutkować osypywaniem się nasion, co również prowadzi do strat.

 

Jak ocenić dojrzałość rzepaku?

Ocenę dojrzałości rzepaku można przeprowadzić na kilka sposobów. Najbardziej popularną metodą jest ocena wizualna. Należy regularnie sprawdzać łuszczyny, zwracając uwagę na ich kolor oraz twardość. Łuszczyny powinny być żółte i twarde, a nasiona wewnątrz powinny być czarne lub ciemnobrązowe.

Innym sposobem jest testowanie wilgotności nasion. Za pomocą specjalnych mierników wilgotności można sprawdzić, czy nasiona osiągnęły odpowiedni poziom suchości. Optymalna wilgotność nasion rzepaku do zbioru wynosi około 8-10%.

Wyleganie rzepaku – wyzwanie dla kombajnisty

Koszenie wyległego rzepaku wymaga odpowiednich ustawień kombajnu, aby zminimalizować straty. Wysokość koszenia należy ustawić zależnie od stopnia wylegania, tak aby pozbierać możliwie największą ilość roślin. Prędkość pracy maszyny powinna być zmniejszona, co pomaga zapobiegać zapychaniu się kombajnu. 

Koszenie w kierunku przeciwnym do wylegania łanu pozwala na lepsze podbieranie roślin. Obroty bębna młócącego i prędkość klepiska trzeba dostosować tak, by uniknąć ich zablokowania. Nowe kombajny mają heder zintegrowany ze stołem ograniczającym straty nasion podczas zbioru, co w znaczący sposób ułatwia pracę. Dzięki takiemu rozwiązaniu ścięte rośliny są lepiej podbierane, a straty zmniejszone o 200-300 kg.

 

Niezależnie od przyczyn, wyleganie rzepaku to zawsze problem. Wyzwaniem jest zbiór, który wymaga wiedzy i umiejętności od operatora kombajnu. W takim wypadku ważne jest zarówno odpowiednie prowadzenie maszyny, jak i prawidłowe ustawienia poszczególnych zespołów. 

Odpowiednio wyposażony i wyregulowany kombajn prowadzony przez doświadczonego operatora poradzi sobie ze zbiorem wyległego łanu, jednak taka sytuacja zawsze generuje straty plonu i obniżenie produktywności pracy. Dlatego kluczowe jest przeciwdziałanie wyleganiu roślin na wszystkich wcześniejszych etapach uprawy rzepaku.

Zapobieganie trudnościom i stratom podczas koszenia rzepaku

Jednym ze sposobów na zapobieganie trudnościom podczas koszenia rzepaku jest wybór odpowiednich odmian. LIMAGRAIN oferuje szeroki wybór odmian rzepaku, które charakteryzują się niską podatnością na wyleganie, pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiany te są specjalnie hodowane, aby lepiej znosić trudne warunki atmosferyczne oraz zmniejszać ryzyko strat podczas zbiorów.

Inwestycja w nowoczesne odmiany rzepaku może przynieść wymierne korzyści w postaci wyższych plonów i lepszej jakości nasion. Warto również pamiętać o regularnym monitorowaniu plantacji oraz stosowaniu odpowiednich praktyk agrotechnicznych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał uprawianych roślin.

Podsumowując, ocena plantacji rzepaku przed zbiorem jest niezwykle ważnym elementem zarządzania uprawą. Dokładna analiza stanu plantacji, odpowiednie techniki koszenia oraz wybór odpornych odmian mogą znacząco wpłynąć na sukces zbiorów i minimalizację strat.