Jak zwiększyć plon rzepaku z biostymulatorem Starcover? To proste!

16.04.2021

Biostymulator Starcover jest W Zakładzie Mykologii IOR-PIB znany od kilku lat. Tamtejsi naukowcy przebadali jego wpływ na rozwój i plonowanie kukurydzy. W zeszłym roku ocenili jego działanie również w rzepaku. W badaniach sprawdzili różnice w rozwoju roślin rzepaku. W porównaniach zestawili rzepak, który wyrastał z nasion zaprawionych biostymulatorem Starcover, z nasionami zaprawionymi innymi produktami zarejestrowanymi w rzepaku ozimym.

Skład biostymulatora Starcover a wpływ na rozwój roślin

Zaprawienie nasion rzepaku biostymulatorem Starcover przyniosło bardzo korzystny rezultat. Wpłynął na to jego innowacyjny skład. Składa się on bowiem z dwóch substancji, które nie są produktem syntez chemicznych - bakterie Bacillus amyloliquefaciens IT 45 RiseP i wyciąg z rośliny należącej systematycznie do bobowatych Cyamopsis psoraloides AgRho® GSB 30 w składzie.

Składnik Działanie Skutek
bakterie Bacillus amyloliquefaciens
 • kolonizacja korzenia rzepaku
 • produkcja enzymu fitazy
 • mobilizacja substancji zapasowych nasion i liścieni rzepaku w czasie kiełkowania dzięki współdziałaniu z innymi enzymami
 • produkcja fitohormonów
 • stworzenie biofilmu, biorącego udział w dostępności składników odżywczych

 

 • stymulowanie rozwoju korzeni
 • stworzenie w glebie warstwy otaczającej nasiona o grubości ok. 10 mm*

*W przypadku umieszczenia (zaprawienia) bakterii na powierzchni okrywy nasion rzepaku

wyciąg z Cyamopsis psoraloides  
 • zwiększenie liczby korzeni (większa niż przy zastosowaniu innych kombinacji)
Połączenie składników  
 • korzenie sięgające głęboko do składników znajdujących się w glebie
 • szybkie i wyrównane wschody rzepaku

 Starcover jest bezpieczny dla wschodzących roślin rzepaku. Dzięki swojemu składowi nie stanowi zagrożenia dla agrocenozy. Starcover należy stosować do zaprawienia nasion rzepaku i we wczesnych fazach pozytywnie wpływa na rozwój roślin. Ten początkowy dobry wzrost może mieć wpływ na uzyskany plon nasion i jego jakość.

Przebieg badań nad efektami stosowania Starcover

Doświadczenialaboratoryjne na odmianie Architect

 1. Wybór odmiany: rzepak Architect
 2. Zaprawienie nasion do doświadczeń:
 • zaprawa badana: Starcover
 • kontrola: zaprawy nasienne standardowo stosowane do zaprawiania nasion rzepaku

3. Wyłożenie nasion zaprawionych Starcover na szalki Petriego.
Po wielokrotnych powtórzeniach w warunkach laboratoryjnych stwierdzono, że:

 • po wyłożeniu nasion na wilgotną bibułę uzyskano najwyższy procent skiełkowanych nasion. Wyraziło się to najwyższą energią kiełkowania. Dla Starcovera 98%, a dla pozostałych kombinacji* od 85-94%.
 • w kombinacji B. amyloliquefaciens szczep MBI-600 osiągnięto ten sam rezultat
 • w kombinacjach z udziałem syntetycznych substancji czynnych zdolność kiełkowania była nieco niższa.

*w porównaniu do kombinacji zawierających B. amyloliquefaciens szczep MBI 600, fluopikolid + fluoksastrobina, B. amyloliquefaciens MBI 600 + cyjanotraniliprol

działanie biostymulatora Starcover

Doświadczenia szklarniowe

Badania szklarniowe mają na celu wyeliminowanie różnych czynników agroklimatycznych. Dzięki nim wyeliminowano wpływ czynników, które trudno jest kontrolować w warunkach polowych. Chodzi między innymi o zmienność glebową, zjawisko nadmiaru i niedoboru wody.

W badaniach szklarniowych w wazonach wykonywano 4-krotnie pomiar masy całych roślin rzepaku. Pomiary miały miejsce 4, 7, 10 i 12 dni po siewie. Następnie stwierdzono, że:

 • masa roślin we wszystkich kombinacjach nie różniła się statystycznie od siebie,
 • wszystkie zastosowane środki wpłynęły na nieznaczny wzrost wagi roślin w porównaniu do kontroli bez zaprawy.

Od 14 do 28 dnia od siewu, co 2-3 dni, oceniano w poszczególnych kombinacjach masę całych roślin oraz masę części nadziemnej i masę korzeni. W tych badaniach stwierdzono:

 • wyższe wartości dla obiektów chronionych w porównaniu do kombinacji kontrolnych,
 • najczęstsze występowanie najwyższych wartości notowano w przypadku zastosowania środka Starcover do ochrony nasion rzepaku.

W czwartym tygodniu powyższa tendencja nadal się utrzymywała. Była jednak bliska wartościom, jakie uzyskiwano w kombinacjach, w których stosowano chemiczne substancje czynne.

Jak zwiększyć plon rzepaku, czyli przewaga nasion z biostymulatorem

Lepsza energia kiełkowania rzepaku to ważny parametr charakteryzujący jego wschody. W połączeniu z bardzo wysoką zdolnością kiełkowania daje bardzo korzystne efekty. Na tym polu w porównaniu do tradycyjnych zapraw Starcover odnosi sukces. Co ważniejsze, sukces potwierdzony badaniami.

LG Architect

Doświadczenia pokazują, że właściwość stymulowania początkowego rozwoju systemu korzeniowego roślin to najważniejszy atut biostymulatora Starcover. Bardzo ważne jest też, aby masa korzeni była duża i żeby głęboko penetrowała glebę. Daje to bowiem możliwość pobrania wielu składników pokarmowych i pozwala mieć wodę zawsze do dyspozycji. Takim produktem właśnie jest biostymulator Starcover.

Doświadczenia wazonowe to dobra metoda, wskazująca na przyszłe rokowania plonu nasion i jego jakość. Rzepak na polu znajduje się przez długi czas, sięgający ok. 10 miesięcy. Od początkowych faz rozwojowych upływa dużo czasu. W tym okresie zachodzą zjawiska i sytuacje modyfikujące wzrost rzepaku. Dobre wyniki w początkowych fazach rozwoju rzepaku, to dobra prognoza dla uzyskania optymalnej obsady roślin. Natomiast właściwa obsada roślin, to możliwość uzyskania wysokiego plonu.

Na rynku wciąż niewielki wybór biostymulatorów do rzepaku

Wydaje się, że istnieje potrzeba stosowania tego typu biostymulatorów, jak Starcover. Ma on pozytywny wpływ na początkowy rozwój rzepaku. Po jego siewie z biostymulatorem Starcover rośliny lepiej mogą sobie poradzić ze stresami abiotycznymi i biotycznymi, jakie występują w czasie wschodów i początkowego wzrostu. Na rynku znajduje się już pewna ilość biostymulatorów. Są one jednak raczej rzadko wykorzystywane w rolnictwie. Dodatkowo w odniesieniu do rzepaku liczba biostymulatorów jest wciąż niewystarczająca.

Marek Korbas