Rzepak ozimy - informacje ogólne

 

Rzepak ozimy - informacje ogólne

 

 

W 2016 roku mija dokładnie 10 lat od pierwszej rejestracji odmiany mieszańcowej rzepaku ozimego hodowli Limagrain i na chwilę obecną jesteśmy jedyną firmą nasienną, która może dostarczyć odmiany rzepaku ozimego o bardzo wysokim potencjale plonowania praktycznie w każdym segmencie tzn.

 • odmiany z genem Rlm7 – gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych
 • odmiany o wysokiej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
 • odmiany o wybitnej mrozoodporności
 • odmiany o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapustnych
 • odmiany z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy
 • odmiany z programu Clearfield.

Hodowla odpornościowa kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku ozimego

Rzepak ozimy jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce i szacuje się, że każdego roku uprawiany jest na powierzchni około 800 tys. ha. Z powodu aktywności szkodników i patogenów chorobotwórczych uprawa rzepaku ozimego narażona jest na starty plonu, które wahają się od 10 do 30 %.

Unijna polityka dotycząca ochrony środowiska prowadzi do stopniowych ograniczeń w stosowaniu pestycydów, także w uprawie rzepaku. Dlatego hodowla odpornościowa rzepaku ozimego jest jedną z metod i elementem integrowanej ochrony roślin.

Hodowcy Limagrain skoncentrowali się na hodowli odpornościowej na najgroźniejsze choroby w rzepaku ozimym: kiłę kapustnych, suchą zgniliznę kapustnych oraz na nowe zagrożenie ze strony wirusów (TuYV – wirus żółtaczki rzepy). Prace hodowlane trwają również nad odpornością na zgniliznę twardzikową, oraz nad nowym źródłem odporności na kiłę kapustnych.

Najgroźniejszym patogenem grzybowym w uprawie rzepaku jest Leptosphaeria maculans – jeden ze sprawców suchej zgnilizny kapustnych. Szkodliwość choroby zależy od terminu porażenia i tempa wzrostu grzyba. Grzyb po wniknięciu do rośliny infekuje tkanki liści i przez ogonek liściowy przedostaje się do podstawy łodygi. Gatunek Leptosphaeria maculans jest bardzo szkodliwy i powoduje porażenie podstawy łodygi, oraz przerwanie wiązek przewodzących i w konsekwencji prowadzi do obumarcia całych roślin. Drugim gatunkiem grzyba, który powoduje suchą zgniliznę kapustnych, jest Leptosphaeria biglobosa - ten gatunek jest mniej szkodliwy, ponieważ nie wnika do wnętrza roślin, lecz powoduje powierzchniowe rozległe plamy na łodygach.

Odporne na suchą zgniliznę dmiany rzepaku hodowli Limagrain zaopatrzone są w gen Rlm7, warunkujący odporność na Leptosphaeria maculans - patogena odpowiedzialnego za występowanie najsilniejszych objawów chorobowych. W ofercie firmy Limagrain znajduje się kilka odmian z genem Rlm7, między innymi odmiana ARSENAL – wczesna odmiana mieszańcowa, o bardzo wysokim poziomie plonowania, aktualny wzorzec COBORU dla odmian mieszańcowych, oraz odmiana mieszańcowa ANDERSON,charakteryzująca się takżewybitną mrozoodpornością.

Gen Rlm 7 w odmianach ARSENAL i ANDERSON i innychzabezpiecza w szczególności młode siewki przed wniknięciem groźnego patogenu do wnętrza rośliny.

Liście porażone przez suchą zgniliznę kapustnych Liście porażone przez suchą zgniliznę kapustnych
Liście porażone przez suchą zgniliznę kapustnych

Odmiana ARSENAL z genem Rlm7 – zdrowe rośliny
Odmiana ARSENAL z genem Rlm7 – zdrowe rośliny

Nowym kierunkiem w hodowli odpornościowej jest hodowla odmian odpornych na choroby wirusowe, które szczególnie wiosną 2015 r. wyrządziły wiele szkód i były bardzo widoczne na plantacjach zbóż, nie oszczędzały jednak także plantacji rzepaczanych. Długie bezmroźne jesienie i późno przychodzące zimy powodują, że mszyce, które są wektorami wirusów chorobotwórczych mogą dłużej żerować na plantacjach i zarażać wirusami większy odsetek roślin. Najczęściej występującym i najgroźniejszym wirusem w uprawie rzepaku ozimego jest wirus żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus). Wirus żółtaczki rzepy szczególnie mocno obecny jest w regionach, w których intensywnie uprawia się rzepaki oraz buraki cukrowe, ziemniaki i warzywa. Głównym wektorem przenoszenia tej choroby wirusowej jest mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae), która infekuje rośliny już w okresie jesiennym.

Symptomy wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w rzepaku ozimym

 • skarłowacenie roślin
 • zredukowana powierzchnia blaszki liściowej
 • purpurowe przebarwienia na brzegach liści
 • zredukowana liczba odgałęzień bocznych
 • zredukowana liczba nasion w łuszczynie
 • wzrost zawartości glukozynolanów
 • zmniejszona zawartość oleju
 • redukcja plonu od 10% do nawet 50 %

Liść porażony przez wirusa żółtaczki rzepy
Liść porażony przez wirusa żółtaczki rzepy

Odmiany podatne na wirusa żółtaczki rzepy po lewej i odmiana z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy po prawej
Odmiany podatne na wirusa żółtaczki rzepy (po lewej)
Odmiana z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy (po prawej)

Należy pamiętać, że bardzo łatwo można pomylić symptomy wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) z innymi symptomami, takimi jak: porażenia przez śmietkę kapuścianą, uszkodzenia herbicydowe, brak azotu, przebarwienia spowodowane brakiem fosforu, wysoki poziom wód gruntowych.

Uprawa rzepaku w Polsce pokrywa się z uprawą buraka cukrowego w zachodniej części kraju, natomiast we wschodniej z uprawą ziemniaka, dlatego też rzepak ozimy jest bardzo narażony na infekcje tą groźną chorobą wirusową.

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia negatywnych skutków tej groźnej choroby jest hodowla odpornościowa, dlatego firma Limagrain, jako pierwsza firma na świecie zarejestrowała i wprowadziła do obrotu pierwsze odmiany z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Obecnie również w Polsce mamy w trakcie rejestracji kilka odmian z tą odpornością, a pierwsza z nich – LG ARCHTECT, trafi do sprzedaży już w sezonie 2016.

Odmiana rzepaku LG Architect odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), obok odmiana wrażliwa
Odmiana rzepaku LG Architect odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), obok odmiana wrażliwa

Leszek Chwalisz
Małe logo LG Seeds
Logo Limagrain