LG Animal Nutrition Najstrawniejsza kiszonka z kukurydzy

 

LG Animal Nutrition Najstrawniejsza kiszonka z kukurydzy

 
- lg_animal_nutrition.png

Dlaczego warto uprawiać odmiany LGAN?

Limagrain jako jedna z wiodących firm nasienno hodowlanych 25 lat temu utworzyła specjalny program hodowli odmian kiszonkowych. Program ten dedykowany jest potrzebom żywieniowym bydła, a w szczególności krowom mlecznym. We współpracy z działem badań naukowcy i specjaliści żywieniowi opracowali standardy do wyliczenia i zmierzenia jakości odmian kiszonkowych ponieważ wiemy z praktyki, iż są duże różnice w strawności pomiędzy odmianami kukurydzy co finalnie wpływa na wynik ekonomiczny gospodarstwa.

W procesie hodowli odmian kukurydzy pierwszym badanym kryterium są cechy agrotechniczne czyli plon, adaptacja roślin w różnych warunkach siedliskowych itp. Odmiany o dobrym plonie, wysokiej zdrowotności badane są również pod kątem jakości żywieniowej. Testowanie jest prowadzone kilka lat w stacjach hodowli, a następnie podczas badań rozpoznawczych i rejestrowych. Najważniejszym testem jest test na krowach mlecznych, ponieważ to od niego zależy czy odmiana otrzyma znak jakości LG Animal Nutrition®.

Wyniki doświadczenia przeprowadzonego w OBW w Osięcinach

Zysk ekonomiczny z odmian LGAN

Zysk z odmian LGAN pochodzi z ich jakości żywieniowej – zawartość skrobi oraz lepszej strawności włókna. Wysoka jakość żywieniowa pozytywnie wpływa na:

  • Produkcję mleka
    Jest to powszechnie znane i publikowane w wielu artykułach, pracach naukowych i w życiu, że większa wartość energetyczna kiszonki poprawia przede wszystkim produkcję mleka. Skrobia jako szybka energia, włókno przez lepszą strawność. Każdy procent strawności masy organicznej (skrobia i włókno) zwiększa energię o 0,14 NEL na kg suchej masy kiszonki. Każdy procent strawności włókna (dNDF) zwiększa produkcję mleka o 0,25 kg od krowy dziennie co wpływa na wydajność podczas laktacji. Powoduje również bardziej efektywne wykorzystanie pobranej kiszonki przez krowę.
  • Większe pobranie suchej masy
    Pobranie równa się ilości pobranej paszy dziennie i jest kluczowym punktem przy produkcji mleka. Masa organiczna o lepszej strawności jest lepiej wykorzystywana przez bakterie i mikroflorę żwacza. Czas trawienia jest krótszy a „przemieszczanie” kiszonki szybsze. Dlatego krowa może jeść częściej a dzienne pobranie paszy jest większe. Każdy procent dNDF zwiększa pobranie paszy o 0,17 kg SM.
  • Zdrowotność krów
    Nie jest rzeczą łatwą zwiększyć a następnie utrzymać wysoką produkcję mleka przy jednoczesnym dobrym zdrowiu krów. Wymaga to zachowania odpowiedniego balansu w żwaczu krowy. Zbyt duża ilość skrobi w dawce oraz mało starwne włókno może powodować kwasice żwacza, które bardzo negatywnie wpływają na produkcję mleka, jego jakość, problemy z racicami (kulawizny) oraz problemy z rozrodem. Straty powodowane przez kwasice są wyceniane na około 80 Euro od krowy rocznie. Lepsza strawność włókna może stabilnie utrzymać pH żwacza przez dłuższy czas dostarczając bezpiecznej energii eliminując kwasicę i koszty weterynaryjne.

 

Potwierdzone w praktyce

Gospodarstwo RKS Świerkówki od wielu lat zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. W chwili obecnej posiada 330 szt krów mlecznych. Kilka lat temu nowy prezes firmy postawił na intensywny rozwój produkcji mleka przy jednoczesnym liczeniu kosztów. Szybko się okazało, iż koszty żywienia są bardzo wysokie- dlatego postanowiono produkować pasze objętościowe o najlepszych parametrach godząc się, iż koszt  odmian na kiszonkę będzie wiekszy niż to miało miejsce w poprzednich latach. W większości postawiono  na odmiany LGAN.  Na efekty nie trzeba było czekać długo.  Na fermie w Nieczajnie wydajność wzrosła z 8200 w 2009 r. do 8400 w 2010 r. (0,6 litra od sztuki), a na fermie Lulin z 7800 w 2009 r. do 8200 w 2010 r. (1,3 litra od sztuki). Wpływ odmian ze strawnym włóknem był bardzo widoczny na tabulogramach. W momencie zmiany kiszonki na standardową wydajność mleka spadła o ponad 3 litry od sztuki. Kluczem do sukcesu jest otwarte podejście prezesa do nowoczesnej hodowli bydła mlecznego  oraz szkolenia pracowników i wdrażanie nowych technologii żywienia, a to co na początku wydaje się zbyt drogie - finalnie przynosi duże oszczędności.

 

Wynik użyteczności mlecznej krów ferma Nieczajna

- lgan_wyniki.png

- lgan_foto.jpg

Janusz Kohut, Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wieśnicy:
„Dwa lata temu zasiałem pierwsze odmiany LG, w chwili obecnej 80% kiszonki sporządzane jest z odmian z programu Animal Nutrition. Dlaczego? Bo wiem, że prawidłowo wykonana kiszonka z najlepszych odmian to bardzo istotny element sukcesu w produkcji mleka. Wysoka strawność kiszonki powoduje większe pobieranie paszy przez krowy, co przekłada się na zwiększoną wydajność krów i zwiększoną opłacalność produkcji. Dzięki kiszonkom uzyskanym z odmian Limagrain produkcja mleka utrzymuje się przez cały rok na jednakowym poziomie. W 2011 roku od stada krów liczącego 202 szt. uzyskaliśmy średnią wydajność 12051 kg mleka.”
Łukasz Czekała
Małe logo LG Seeds
Logo Limagrain