HGP High Gas Potential Odmiany o najwyższym potencjale produkcji biogazu

 

HGP High Gas Potential Odmiany o najwyższym potencjale produkcji biogazu

 

Dlaczego warto uprawiać odmiany HGP?

- hgp_high_gas_potential.pngOdmiany kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz selekcjonowane są pod względem wskaźników ilościowych i jakościowych takich jak: zawartość suchej masy, zawartość popiołu, zawartość ligniny itd. W odmianach kukurydzy kiszonkowej z przeznaczeniem na produkcję biogazu zawartość suchej masy powinna wynosić pomiędzy 30 a 38%. Na przykład, przy zawartości suchej masy na poziomie 34%, z jednej tony kukurydzy można uzyskać około 220 m3 biogazu. Posiadający fachową wiedzę oraz doświadczenie, zespół przedstawicieli LG, wspomaga swoich klientów w ustalaniu odpowiedniego terminu zbioru kukurydzy. Jesteśmy przekonani, że warto zwrócić uwagę na rynek biogazu ponieważ istnieje wiele powodów, aby inwestować w przyszłość. Polski rząd szacuje, że do 2020 roku 15% wykorzystywanej energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że sektor energetyczny musi stopniowo zwiększyć produkcję „zielonej energii”. Ponadto na poziomie gospodarstwa rolnego korzyści ekologiczne i ekonomiczne, jakie niesie ze sobą produkcja biogazu, są oczywiste. Instalacje do produkcji biogazu pozwalają gospodarstwom rolnym na wykorzystanie dużej ilości odchodów zwierzęcych oraz kiszonki z kukurydzy, które są idealnym wkładem do produkcji biogazu. Daje to także możliwości zmniejszenia wydatków na elektryczność i energię cieplną, a poza tym, zwiększa współpracę lokalnych gospodarstw. Kolejną korzyścią jest wykorzystanie produktów pofermentacyjnych biogazowni jako nawozów organicznych, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów nawozów mineralnych. Dodatkowo produkcja biogazu pozwala na zróżnicowanie i zabezpieczenie dochodów gospodarstwa, ponieważ ceny energii nie podlegają tak drastycznym wahaniom jak ceny surowców. Uprawa kukurydzy przeznaczonej do produkcji biogazu jest dobrym i stabilnym sposobem waloryzacji gleb o niskiej wydajności. Ze względu na wyżej wymienione czynniki istnieją duże możliwości dla rozwoju biogazu w Polsce.

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 10 biogazowni rolniczych. Areał uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na produkcję biogazu można określić na poziomie kilkanaście tysięcy hektarów. Znaczna część tej powierzchni przeznaczona jest na rynek niemiecki ze względu na bliskie sąsiedztwo biogazowni w Penkun, która jest jedną z największych w Europie. Aktualnie w Polsce realizuje się ponad 200 obiektów biogazowni, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Uważamy, że w najbliższym czasie powierzchnia uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz może wzrosnąć do ponad 100 000 ha.

Łukasz Czekała
Małe logo LG Seeds
Logo Limagrain